specielle

Transportbånd

specielle

Transportbånd

Glide transportbånd

Transportbånd med glide løbeside har en lav friktionskoefficient på løbeside og kan derfor bruges på transportører med pladeunderstøtning.

Gummi transportbånd med glidebagside til for eksempel genvendigsindustri og bruks rørbånd

Elevator transportbånd

Transportbånd til kopelevatorer kræver ofte en særlig stærk dug/kerne pga. huller til kopperne. Både vores solid woven og UltraX er velegnede til kopelevatorer.

Kopelevator transportbånd til bulk materialer

Savværkstransportbånd

Transportbånd til træindustrien kræver særlige gummi compound grundet den store variation af træ der indeholder olie og terpener.

terpen og oliebestandige transportbånd til træindustri, flis, energiflis, fjernvarme og kraftværker

Individuelt Tilpassede Løsninger

Vejledning, Opmåling og Montage

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning, lave opmålinger samt montering. 
Kontakt os for yderligere information.

Individuelt Tilpassede Løsninger

Vejledning, Opmåling og Montage

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning, lave opmålinger samt montering. 
Kontakt os for yderligere information.

Search

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Læs mere ved at klikke på mere information.